Kaj imamo za pultom?

 

 

 

Za sabo imamo več kot 200 projektov resnih sprememb v podjetjih kot so večji koraki rasti, ekspanzije, spremembe trga ali produkta in nadgradnja iz proizvodnega v razvojno podjetje ali v drugo višjo obliko pozicioniranja ter dodane vrednosti. Učinkovitost notranjih procesov nadgradimo z učinkovitim zunanjim nastopom in delovanjem na trgu.

Oblike sodelovanja so začasno sodelovanje v upravi, razvojne delavnice s ključnimi teami, začasen prevzem vodenja ali pa klasičen management consulting.

 

Ponujamo zunanji, neodvisen in neobremenjen pogled. Tvorno sodelovanje na osnovi precejšnjega števila izkušenj najrazličnejših branž, različnih okolij, specifičnih tehnologij, ter nenazadnje zelo različnih karakterjev posameznikov in teamov.

 

 

 

 

Kaj spremembe pomenijo za podjetje?

 

 

Naj naštejemo nekaj primerov globjih sprememb, ki se običajno zgodijo v podjetju.

Iz notranje medsebojne defenzivne igre se obrne navzven - partnerji igre postanejo zunanji - kupci in okolje. Posamezniki postanejo parcipativni v izgradnji lastne fleksibilnosti in ekstravertiranosti.

Podjetje postane agilno. Agilnost se dandanes sicer prodaja kot svetovalni produkt, mi pa jo ohranjamo v fundamentalnem pomenu, ki je preprosto način dea, ki omogoča pospešeno rast in učinkovitost.

Aktiviranje taktične ravni pomeni angažma večjega števila možganov v podjetju, česar posledic ni potrebno posebej povdarjati. Taktična raven pomeni v prvi vrsti proaktivno timsko razmišljanje o aktivnostih na trgu in razvoju lastne strukture ter produkta.

Preobrazba celotnega podjetja na višjo raven dodane vrednosti je naslednji primer globje spremembe. Podjetje se pretvori iz običajnega visokokakovostnega dobavitelja nekje v verigi v razvojno podjetje - ali celo višje - med vodilne ponudnike v svoji branži. Najvošja oblika je trendsetter. Tudi takšno izkušnjo imamo že. Vsaka preobrazba na višjo raven pomeni višjo dodano vrednost na zaposlenega in višjo varnost dolgoročnega poslovanja.

V teh spremembah marsikje zamenjamo merjenje časa dela z rezultati - tudi, če so le-ti le parcialen del ideacije nekega novega produkta ali sistema.

 

 

 

 

 

 

 

Domov